Door op 16 februari 2015

Algemene ledenvergadering PvdA Sluis met Jan Schuurman Hess d.d. 12 maart 2015

Beste partijleden,

Hierbij verzoeken wij u vriendelijk de datum van 12 maart 2015 in uw agenda te reserveren. Op die dag zal ’s avonds de ledenvergadering van de afdeling Sluis worden gehouden in het theatercafé van het Ledeltheater te Oostburg. Het café zal vanaf 19.00 uur open zijn en de vergadering vangt aan om 19.30 uur. Na het huishoudelijk gedeelte wordt het woord gegeven aan Jan Schuurman Hess. Hij zal spreken over zijn ervaringen van zijn voetreis door Nederland en hoe we die politiek kunnen gebruiken. Ook, desgewenst, kan Jan een toelichting geven op de besluiten van het enige tijd geleden gehouden congres in Utrecht. Het boek dat Jan n.a.v. zijn voetreis heeft geschreven zal die avond te koop zijn. In verband met de organisatie vernemen wij graag of u die avond aanwezig zal zijn. De agenda en stukken worden in de week vooraf van de bijeenkomst toegezonden. Namens het bestuur van de afdeling Sluis, met vriendelijke groet, Peter J. Monsieurs, secretaris/penningmeester

Dit bericht is alleen per e-mail verstuurd.