27 september 2013

60+ regeling voor ambtenaren van de gemeente Sluis van tafel

De door het college voorgestelde 60+ regeling voor ambtenaren van de gemeente Sluis is van tafel omdat er onvoldoende draagvlak voor was binnen de gemeenteraad.

Ook voor de fractie van de PvdA was deze regeling niet acceptabel. Waarom niet? Wij zijn van mening dat de overheid regels moet stellen en zelf het voorbeeld moet geven! Dan kan het niet zo zijn dat de overheid iedereen verplicht door te werken tot 67 jarige leeftijd, maar tegelijkertijd wel de overheidsdienaren met een regeling vanaf 60 jarige leeftijd laat stoppen! Dit is niet consequent en niet eerlijk!

De laatste tijd worden vele mensen geconfronteerd met het verlies van hun baan. De overheid gaat de WW duur verder beperken. Volgens sommige partijen gaat dat allemaal nog niet snel genoeg… dat betekent dat iemand van 62 jaar die z’n baan verliest nog een beperkte tijd WW krijgt. Ook heeft hij een sollicitatieplicht. In dat licht bezien is het toch volkomen onverkoopbaar dat de overheid voor de eigen mensen dan plotseling hele andere regels hanteert?! Sterker nog, het illustreert voor mij de kloof tussen politiek en burger!

Dit is een principieel standpunt en heeft niets te maken met bang zijn voor naderende verkiezingen.

 

Dat de betreffende ambtenaren teleurgesteld zijn, begrijp ik uiteraard wel. Dit heeft echter vooral te maken met het onhandige proces zoals dat gevoerd is. Door de regeling al bekend te maken aan de ambtenaren en in de media zijn er verwachtingen gewekt. Er had uiteraard eerst draagvlak in de gemeenteraad gezocht moeten worden!

 

Dat er gedreigd wordt dat, door het niet doorgaan van de regeling er nu forse extra bezuinigingen in het sociaal domein moeten plaatsvinden is niet netjes! De bezuiniging was niet groot en gaf maar een tijdelijk voordeel. Uiteindelijk zullen al deze mensen namelijk toch eens met pensioen gaan. Er zou eerst een investering gedaan moeten worden die pas over drie jaar terug verdiend zou zijn. De mensen die nu 62 zijn, zouden over drie jaar toch ook weg zijn, dus die bezuiniging komt vanzelf…

Als PvdA staan wij voor een transparant en eerlijk beleid. Ook staan wij voor een financieel gedegen beleid. Dat er door de crisis en allerlei maatregelen van Rijkswege, nog bezuinigingen zullen moeten plaatsvinden lijkt duidelijk. Waar die bezuinigingen zullen vallen zal nog goed bekeken moeten worden. Om nu te roepen dat dit in het sociaal domein zal zijn is gewoon dreigen. Als PvdA Sluis zullen we ons best blijven doen om Sluis sterker en socialer te maken!

 

Robert Evers, fractievoorzitter