Welkom bij de PvdA Sluis

Samen werken aan een Sterk en Sociaal Sluis!


25-jarig lidmaatschap van de heer Vercruijsse

door Peter Quataert op 2 mei 2015

“Op vrijdag 1 mei is de jubileumspeld, behorende bij het 25-jarig lidmaatschap,  door Sjoerd Frielink, namens het bestuur van de afdeling Sluis, opgespeld bij dhr. Vercruijsse te Sluis”.

lees verder »

Algemene ledenvergadering PvdA Sluis met Jan Schuurman Hess d.d. 12 maart 2015

door Peter Monsieurs op 16 februari 2015

Beste partijleden, Hierbij verzoeken wij u vriendelijk de datum van 12 maart 2015 in uw agenda te reserveren. Op die dag zal ‘s avonds de ledenvergadering van de afdeling Sluis worden gehouden in het theatercafé van het Ledeltheater te Oostburg. Het café zal vanaf 19.00 uur open zijn en de vergadering vangt aan om 19.30

lees verder »

Zelandusdebat ‘Krimp als brede maatschappelijke ontwikkeling’

door Peter Quataert op 19 januari 2015

Locatie: Porgy & Bess in Terneuzen Datum: 9 februari 2015, 19.30 Op maandag 9 februari 2015 wordt in Porgy & Bess aan de Noordstraat 52 in Terneuzen vanaf 19:30 uur het debat ‘Krimp als brede maatschappelijke ontwikkeling’ gehouden. Barbara Oomen (dean University College Roosevelt), Henk de Vlaming (lobbyist voor Zeeland in Den Haag), Albert de

lees verder »

Verslag Zelandusdebat over krimp & onderwijs

door Peter Quataert op 19 januari 2015

Op donderdagavond 15 januari 2015 vond in de locatie van de Pontes Scholengroep aan de Oranjeweg in Goes het negende Zelandusdebat plaats. Ruim honderd betrokken mensen van binnen en buiten Zeeland namen deel aan het debat dat onder leiding stond van Jan Ennik, directeur van het Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland. Het verslag van dit debat

lees verder »

PvdA Sluis: gemeente moet zelf plannen maken voor goed OV

door Robert Evers op 14 januari 2015

Reeds in 2013 heeft de PvdA Sluis zijn zorgen geuit over de toekomst van het openbaar vervoer in Zeeuws-Vlaanderen. Op 19 maart 2013 diende de PvdA Sluis een motie in die raadsbreed werd aangenomen. De motie riep het college op haar invloed bij de Provincie Zeeland aan te wenden om te borgen dat er ook in de

lees verder »

Website “Zorg in de buurt”

door Peter Quataert op 7 januari 2015

Hans Spekman heeft maandag 5 januari 2015 in het televisieprogramma Jinek een website gelanceerd over de langdurige zorg. Op de website staat beschreven wat er sinds 1 januari is veranderd op het gebied van de langdurige zorg. Ook worden voorbeelden besproken waar deze zorg in de buurt mooie resultaten oplevert en kunnen betrokkenen reacties geven.

lees verder »

Negende Zeelandusdebat met als onderwerp krimp en onderwijs

7 januari 2015

In januari en februari 2015 worden een drietal Zelandusdebatten rond het thema ‘Krimp is een bredere maatschappelijke verandering’ georganiseerd. In deze debatten worden kernthema’s rondom krimp met betrokkenen (inwoners, bestuurders enzovoorts) besproken. De kernthema’s zijn ontleend aan de nota Staat van Zeeland die Scoop Zeeland in 2014 opstelde. Onderwijsdebat Op donderdag 15 januari 2015 wordt

lees verder »

Jan Schaalje 13de op kieslijst Provinciale Staten

7 januari 2015

Vanuit de PvdA afdeling Sluis stelt Jan Schaalje, ex-wethouder en huidig fractie assistent, zich kandidaat voor de Provinciale Staten. U kunt Jan terug vinden op plaats 13 van de kieslijst.

lees verder »

Kieslijsten verkiezingen 2015 Provinciale Staten en waterschap

door Peter Quataert op 7 januari 2015

Verkiezingsprogrammas-2015-PvdA-Zeeland In de vergadering van 28 juni 2014 heeft de gewestelijke ledenvergadering van de PvdA twee commissies benoemd. Eén, onder voorzitterschap van Henk Leenders, met de opdracht een advies aan het gewestelijk bestuur uit te brengen inzake de lijst voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en één, onder voorzitterschap van Nico Oskam, inzake de lijst van

lees verder »

Algemene ledenvergadering PvdA Sluis 4 december 2014

door Peter Monsieurs op 15 november 2014

Op donderdag 4 december 2014 vindt de algemene ledenvergadering van de PvdA sluis plaats te Schoondijke. Op de agenda staan het jaarplan en de begroting 2015, een terugkoppeling uit de fractie en de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Waterschap in 2015. De uitnodiging vindt u via de onderstaande link “lees verder” Agenda ledenvergadering dd

lees verder »