Welkom bij de PvdA Sluis

Samen werken aan een Sterk en Sociaal Sluis!


Tussenbalans na 1 jaar oppositie PvdA Sluis

door Robert Evers op 14 augustus 2015

Zomerreces 2015, het eerste volledige jaar van dit college en deze coalitie van CDA, VVD, NGB en D66 is voorbij. Ook dus het eerste volledige jaar, sinds hele lange tijd, met de PvdA in de oppositie. Een goed moment om een tussenbalans op te maken. Terugblik

lees verder »

Beter nadenken over evenwicht bouwplannen

door Peter Quataert op 18 juli 2015

Wie gaat er straks wonen in al die nieuwe appartementen in West-Zeeuws-Vlaanderen? En wat gebeurt er met oudere huizen, als die als gevolg van die nieuwbouw leeg komen te staan? De fractie van de PvdA in de Sluise gemeenteraad wil dat B en W zichzelf die vragen veel nadrukkelijker stellen dan ze nu doen. Aanleiding

lees verder »

Amendement prioritiet viscentrum Masterplan Breskens aangenomen

door Peter Quataert op 12 juli 2015

De gemeenteraad van Sluis heeft donderdagavond ingestemd met het Masterplan Breskens. In dat plan staat een grote metamorfose van het havengebied beschreven, waaronder de komst van ruim vierhonderd appartementen en de verhuizing van de vismijn. Vraagteken De PvdA stelt zich vragen over de 460 appartementen die in de veerhaven moeten komen. “Dat lijkt ons een beetje

lees verder »

Financiële positie van Sluis is helemaal niet goed

door Robert Evers op 12 juli 2015

Het gaat op financieel vlak niet goed met de gemeente Sluis, en het college steekt de kop in het zand. Dat vindt de PvdA-fractie in de Sluise gemeenteraad.Het lijkt erop dat u de gemeenteraad bewust zo weinig mogelijk hierbij wil betrekken. Fractievoorzitter Robert Evers schreef afgelopen week een brief vol vragen aan B en W. Die

lees verder »

PvdA Sluis wil snel bouw viscentrum in haven Breskens

door Peter Quataert op 5 juli 2015

BRESKENS – Uitstel van de bouw van een nieuw Viscentrum in de haven van Breskens is ongewenst.Als het financieel ook maar enigszins mogelijk en verantwoord is, moet dat centrum er zo snel mogelijk komen. Dat vindt de PvdA- fractie in de Sluise gemeenteraad. In het Viscentrum, aan de westkant van de haven, komt onder meer

lees verder »

25-jarig lidmaatschap van de heer Vercruijsse

door Peter Quataert op 2 mei 2015

“Op vrijdag 1 mei is de jubileumspeld, behorende bij het 25-jarig lidmaatschap,  door Sjoerd Frielink, namens het bestuur van de afdeling Sluis, opgespeld bij dhr. Vercruijsse te Sluis”.

lees verder »

Algemene ledenvergadering PvdA Sluis met Jan Schuurman Hess d.d. 12 maart 2015

door Peter Monsieurs op 16 februari 2015

Beste partijleden, Hierbij verzoeken wij u vriendelijk de datum van 12 maart 2015 in uw agenda te reserveren. Op die dag zal ‘s avonds de ledenvergadering van de afdeling Sluis worden gehouden in het theatercafé van het Ledeltheater te Oostburg. Het café zal vanaf 19.00 uur open zijn en de vergadering vangt aan om 19.30

lees verder »

Zelandusdebat ‘Krimp als brede maatschappelijke ontwikkeling’

door Peter Quataert op 19 januari 2015

Locatie: Porgy & Bess in Terneuzen Datum: 9 februari 2015, 19.30 Op maandag 9 februari 2015 wordt in Porgy & Bess aan de Noordstraat 52 in Terneuzen vanaf 19:30 uur het debat ‘Krimp als brede maatschappelijke ontwikkeling’ gehouden. Barbara Oomen (dean University College Roosevelt), Henk de Vlaming (lobbyist voor Zeeland in Den Haag), Albert de

lees verder »

Verslag Zelandusdebat over krimp & onderwijs

door Peter Quataert op 19 januari 2015

Op donderdagavond 15 januari 2015 vond in de locatie van de Pontes Scholengroep aan de Oranjeweg in Goes het negende Zelandusdebat plaats. Ruim honderd betrokken mensen van binnen en buiten Zeeland namen deel aan het debat dat onder leiding stond van Jan Ennik, directeur van het Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland. Het verslag van dit debat

lees verder »

PvdA Sluis: gemeente moet zelf plannen maken voor goed OV

door Robert Evers op 14 januari 2015

Reeds in 2013 heeft de PvdA Sluis zijn zorgen geuit over de toekomst van het openbaar vervoer in Zeeuws-Vlaanderen. Op 19 maart 2013 diende de PvdA Sluis een motie in die raadsbreed werd aangenomen. De motie riep het college op haar invloed bij de Provincie Zeeland aan te wenden om te borgen dat er ook in de

lees verder »