Welkom bij de PvdA Sluis

Samen werken aan een Sterk en Sociaal Sluis!


PvdA niet gelukkig met 4de supermarkt Oostburg

door Joyce Kramer op 23 juli 2016

Het is nu definitief: er komt een vierde (!) supermarkt in Oostburg. De PvdA in Sluis is, als enige partij, vanaf het begin heel erg kritisch geweest over een vierde supermarkt in Oostburg. We hebben alle argumenten gebruikt: dit zal geen extra inwoners trekken en ook geen extra toeristen. Het kan dus enkel ten koste

lees verder »

PvdA steunt motie van wantrouwen tegen Albert de Bruijn niet!

door Peter Quataert op 23 juli 2016

In de afgelopen twee jaar hebben wij diverse, inhoudelijke, aanvaringen gehad met wethouder Albert de Bruijn. Dit is echter geen enkele reden om een motie van wantrouwen te steunen! De coalitiepartijen CDA, NGB en VVD zijn erg goed in vriendjespolitiek en marchanderen! In dat “beleid” was D66 een lastig obstakel en moest dus verdwijnen. Als

lees verder »

Amendement om visie Krachtig Verbonden ongeldig te verklaren en in te trekken verworpen!

door Robert Evers op 23 juli 2016

Eind 2015 is de visie “Krachtig Verbonden” door de gemeenteraad vastgesteld. Sindsdien zien we zowat maandelijks dat de coalitiepartijen besluiten nemen die strijdig zijn met deze visie. Dit doet de geloofwaardigheid en de betrouwbaarheid van het gemeentebestuur geen goed. Het ambtenarenapparaat bereidt regelmatig raadsvoorstellen voor gebaseerd op de visie, die vervolgens door de coalitiepartijen worden

lees verder »

Amendement om verkregen gelden voor voorschoolse voorzieningen voor peuters daar ook voor in te zetten is verworpen!

door Joyce Kramer op 23 juli 2016

Het kabinet geeft extra geld via het gemeentefonds aan de gemeenten om voorschoolse voorzieningen te realiseren voor kinderen waarvan de ouders geen recht op kinderopvangtoeslag hebben. Dit geld is echter niet geoormerkt. PvdA Sluis heeft een amendement ingediend om een beleidsplan te maken en tot die tijd het geld af te schermen zodat het behouden

lees verder »

Amendement duurzaamheid aangenomen!

door Robert Evers op 23 juli 2016

PvdA Sluis heeft bij de behandeling van de kadernota 2017 opnieuw een amendement ingediend om meer werk te maken van duurzaamheid, en om gemeentelijke gebouwen te voorzien van zonnepanelen. Te beginnen met het gemeentehuis, het Ledeltheater en zwembad De Eenhoorn. Hiermee geeft de gemeente Sluis ook uitvoering aan het klimaatbeleid, en de gemeente geeft ook

lees verder »

Maak meer werk van opvang statushouders!

6 juni 2016

De PvdA is van mening dat we mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld hulp moeten krijgen! Het zou beter zijn als er geen oorlogen of vluchtelingen waren, maar ze zijn er wel! Een situatie als vorig jaar waarin mensen om de paar dagen van sporthal naar sporthal gezeuld worden, moeten we

lees verder »

Zeeuwse ledenbrief onderwijs van Joyce Vermue

door Peter Quataert op 18 mei 2016

Beste Zeeuwse partijgenoten, De schriftelijke eindexamens zijn deze week van start gegaan. Op de televisie, in de krant en via de radio is er volop aandacht voor de scholieren die aan dit belangrijke moment in hun schoolloopbaan zijn begonnen. Waar minder aandacht voor was en wat velen niet weten, is dat enkele weken hiervoor de

lees verder »

Conny Almekinders mag blijven als VVD raadslid in de gemeente Sluis.

door Peter Quataert op 23 april 2016

Hoewel een deel van de gemeenteraad donderdag het vertrouwen in de VVD’er opzegde, wil een meerderheid dat hij aanblijft. Almekinders werd eerder deze week door het Openbaar Ministerie schuldig bevonden aan het openbaar maken van vertrouwelijke informatie. Omdat hij dat niet ‘willens en wetens’ had gedaan en het slechts ging om zijdelingse informatie, werd niet

lees verder »

PvdA Sluis wil meer grip op ‘gezamenlijke regelingen’

door Joyce Kramer op 23 april 2016

OOSTBURG – Gemeenteraden hebben te weinig invloed op gemeenschappelijke regelingen van gemeenten. Dat vindt de fractie van de PvdA in de Sluise raad. Gemeenschappelijke regelingen, zoals Dethon, Veiligheidsregio, Sabewa en de Muziekschool, zijn organisaties die taken uitvoeren namens meerdere gemeenten. Namens elke gemeente zit een wethouder of raadslid in het bestuur. Toch staan de regelingen

lees verder »

50-jarig lidmaatschap PvdA Thea Simpelaar

door Peter Quataert op 23 april 2016

Op dinsdag 19 april jl. ontving Thea Simpelaar de jubileumspeld behorend bij het 50-jarig lidmaatschap van de PvdA. Van onze kant een dikke proficiat, grote dank voor haar inzet nog heden ten dage en een welverdiende bos rode rozen.

lees verder »