Welkom bij de PvdA Sluis

Samen werken aan een Sterk en Sociaal Sluis!


PvdA wil mobiliteitscentrum voor ZorgSaam

door Peter Quataert op 20 oktober 2014

MIDDELBURG – De PvdA in Provinciale Staten wil dat er een mobiliteitscentrum komt voor het personeel van Zorgsaam dat zijn baan verliest. De partij reageert geschokt op het nieuws dat bij ZorgSaam 288 voltijdsbanen verdwijnen vanwege bezuinigingen. Ontslaggolven Bij andere grote ontslaggolven zoals bij Zalco, Thermphos en Neckermann, kwam er met hulp van de provincie

lees verder »

Strijdplan uitstroom kinderen naar Belgische scholen?

door Joyce Kramer op 24 september 2014

Op vrijdag 19 september lezen wij in de PZC dat schoolbesturen en organisaties voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in Zeeuws Vlaanderen een strijdplan hebben gemaakt om de stroom kinderen die naar Belgische scholen gaan in te dammen, dit gefinancierd door subsidie voor de fusie van scholen. De volgende dag, zaterdag 20 september, lezen we in de

lees verder »

PvdA Sluis wil inzicht in financiering Masterplan Aantrekkelijk Oostburg

door Robert Evers op 24 september 2014

Tijdens de raadsvergadering van 25 september 2014 dient de PvdA Sluis een amendement in over de financiering van het Masterplan Aantrekkelijk Oostburg. Daar waar reeds 1,7 miljoen is geïnvesteerd  wordt terug goedkeuring gevraagd voor 9 ton, waarvan de helft voor proces- en communicatiekosten.  Dit terwijl er nog geen herinrichtingsplan is opgesteld, één van de hoofdonderdelen van het plan.

lees verder »

PvdA haalt uit naar college Sluis over Het Zwin

11 augustus 2014

RETRANCHEMENT – De PvdA in de gemeente Sluis begrijpt er niets van dat het college van B en W op aandringen van Lijst Babijn en Nieuw Gemeentebelang bedenkingen heeft geuit tegen de aanwijzing van het vergrote Zwin bij Retranchement als Natura 2000-gebied. brief handelswijze college natura 2000

lees verder »

Oppositie trekt fel van leer tegen nieuwe coalitie Sluis

19 mei 2014

SLUIS – De Sluise oppositiepartijen trokken dinsdagavond na de installatie van de nieuwe wethouders en vier nieuwe raadsleden direct van leer. D&T en PvdA kraakten het coalitieakkoord, omdat ‘er helemaal niks in staat’. De nieuwe coalitie van CDA, Nieuw Gemeentebelang, VVD en D66 benadrukken in het akkoord vooral het belang van samenwerking. D&T en PvdA,

lees verder »

Jan Schaalje neemt afscheid

19 mei 2014

  OOSTBURG – Jan Schaalje en Conny Almekinders nemen dinsdag afscheid als wethouders van de gemeente Sluis tijdens een bijeenkomst in het clubgebouw van Golfclub Oostburg aan de Brugse Vaart bij Oostburg. Schaalje is, evenals Almekinders, geen golfer. Maar hij kijkt met plezier terug op de geslaagde operatie om de sportvelden te privatiseren. De gemeente

lees verder »

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen Sluis 2014

door Peter Monsieurs op 19 mei 2014

2014 stemmen % ztls CDA 2161 20.4 4 Nw Gem.B 1625 15.3 3 VVD 1458 13.8 3 PvdA 1140 10.8 2 Lijst Babijn 1026 9.7 2 Dorps&T 1315 12.4 3 Helder Z. 390 3.7 0 D66 639 6.0 1 SP 849 8.0 1 totaal 10603 100 19 Opkomst: 53,9 %

lees verder »

PvdA: maak krimpregio’s weer aantrekkelijk

door Robert Evers op 16 maart 2014

De PvdA wil meer aandacht voor de zogenaamde krimpregio’s. De partij komt daarom met voorstellen om werkgelegenheid in de regio te behouden, basisvoorzieningen zoals zorg en onderwijs overeind te houden, ruimte voor groei te creëren en om de grens niet als een barrière maar als een kans te zien. Dat staat in een initiatiefnota die

lees verder »

PvdA maakt werk van stages en vakmanschap

door Peter Quataert op 27 februari 2014

De PvdA wil dat alle jongeren van school gaan met een diploma. Een afgeronde opleiding geeft namelijk de beste kansen op de arbeidsmarkt. De partij wil daarom dat de kwalificatieplicht wordt verhoogd tot 21 jaar, zodat er meer middelen zijn om 18 plussers te helpen bij het halen van hun diploma.  Daarnaast wil de PvdA

lees verder »

Geef horeca de ruimte in centrum Sluis

door Robert Evers op 27 februari 2014

De gemeente mag mensen die een horecazaal willen beginnen in het centrum van Sluis weinig in de weg leggen. Alle leegstaande en vrijkomende panden in drie concentratiegebieden moeten in de toekomst 100% beschikbaar zijn voor de horeca. De PvdA-fractie legt de gemeenteraad donderdagavond 27 februari 2014 in de vergadering een motie voor met die strekking.

lees verder »