Welkom bij de PvdA Sluis

Samen werken aan een Sterk en Sociaal Sluis!


Maidenspeech Joyce Vermue

door Peter Quataert op 3 februari 2016

Verzet begint niet met grote woorden, maar met kleine daden. Zo gaan de eerste regels van ‘Iemand stelt een vraag’. Een bekend gedicht van Remco Campert. Tien jaar geleden ben ik gestart als maatschappelijk werker bij een regionale organisatie in Zeeuwsch Vlaanderen. Hier heb ik mensen begeleid met uiteenlopende vragen en zorgen. Dit zeg ik

lees verder »

PvdA Sluis tegen schrappen rekenkamercommissie uit de Gemeentewet

door Joyce Kramer op 27 januari 2016

De PvdA afdeling Sluis dient tijdens de raadsvergadering d.d. 18 januari 2016 een motie in tegen het schappen van de rekenkamercommissie uit de Gemeentewet. Het “actieplan lokale rekenkamers” ziet de rekenkamercommissie gemeente-overstijgend acteren, raadsleden zouden hier geen zitting in kunnen hebben. De PvdA Sluis is van mening dat dit deels de controlerende taak van de gemeenteraad ondermijnd

lees verder »

Bushalte IJzendijke moet veiliger

door Peter Quataert op 18 januari 2016

IJZENDIJKE – De tijdelijke bushalte aan de Vestingweg bij IJzendijke is inmiddels niet zo tijdelijk meer. Er rijdt nog steeds geen bus door het dorp heen en de PvdA-fractie van de gemeente Sluis wil daarom dat de halte beter verlicht wordt. “Een bushalte moet veilig zijn, ook als het tijdelijk is”, zei fractievoorzitter Robert Evers

lees verder »

Raadslid Kramer vraagt naar frequentie ‘keukentafelgesprekken’ in Sluis

door Peter Monsieurs op 18 januari 2016

OOSTBURG – Worden de ‘keukentafelgesprekken’ met mensen die zorg nodig hebben, ook daadwerkelijk persoonlijk gevoerd? Of wordt, tegen de afspraken in, soms ook volstaan met een telefonisch gesprek? Dat vraagt het Sluise raadslid Joyce Kramer (PvdA) in een brief aan  burgemeester en wethouders van Sluis. In Sluis is afgesproken dat met iedereen die in het kader

lees verder »

Foto’s bezoek PvdA aan Dethon

door Peter Quataert op 8 december 2015

Via onderstaande link vindt u een reportage van het werkbezoek van de PvdA afdelingen Zeeuws-Vlaanderen aan Dethon. http://myalbum.com/album/Cy0bm1cXHW8w    

lees verder »

Themabijeenkomst zorg in Zeeuws-Vlaanderen

door Peter Quataert op 8 december 2015

Op 30 november jl. organiseerde de PvdA afdeling Sluis een themadag rond (gezondheids)zorg in Zeeuws-Vlaanderen. Het doel is om ook de in de toekomst goede zorg bereikbaar te houden voor de bewoners van Zeeuws-Vlaanderen. s’ Middags werd samen met de PvdA Tweede Kamerleden Joyce Vermue en Lea Bouwmeester een bezoek gebracht aan Stichting ZorgSaam waar

lees verder »

Digitaal indien moties partijcongres

8 december 2015

“PvdA-leden kunnen nu directe invloed uitoefenen op de koers van de partij! Via https://platform.pvda.nl kan elk lid zelf moties indienen, bediscussiëren en daar steun voor vergaren. Hiermee kunnen leden inhoudelijke bijdragen leveren aan het partijcongres! De PvdA is een van de eerste Nederlandse politieke partijen die op deze manier een online voorbereiding heeft voor haar

lees verder »

Zorgen PvdA over splitsing ZorgSaam

door Peter Quataert op 2 december 2015

OOSTBURG – Leden van de Partij van de Arbeid in Zeeuws- Vlaanderen maken zich na de sluiting van de PAAZ ook zorgen over de ontvlechting van ZorgSaam. “Zorg moet aan elkaar gekoppeld blijven”, vindt PvdA-wethouder Cees Liefting van Terneuzen. Die zorgen uitten verschillende leden maandagavond tijdens een thema-avond van de politieke partij over zorg in

lees verder »

Motie over sluiting PAAZ ZorgSaam Terneuzen

door Joyce Kramer op 18 november 2015

De PvdA-fractie afdeling Sluis heeft vernomen dat de Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) sluit in ZorgSaam Terneuzen. Het besluit is genomen zonder dat er voorafgaand een pilot is gestart om de haalbaarheid hiervan te onderbouwen en te bezien of de veiligheid van patiënten in crisis en de omgeving gewaarborgd kan worden. Het uitgangspunt van de PvdA is dat de Zeeuwse zorg

lees verder »

Joyce Vermue tot aan verkiezingen in Tweede Kamer

door Peter Quataert op 9 november 2015

DEN HAAG – Joyce Vermue uit Schoondijke blijft tot de volgende verkiezingen lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Dat is het gevolg van het aftreden van staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur vorige week. Zwangerschapsverlof De dertigjarige Vermue zou in eerste instantie voor acht maanden lid zijn van de Tweede Kamer, als vervangster van twee

lees verder »