Welkom bij de PvdA Sluis

Samen werken aan een Sterk en Sociaal Sluis!


PvdA haalt uit naar college Sluis over Het Zwin

11 augustus 2014

RETRANCHEMENT – De PvdA in de gemeente Sluis begrijpt er niets van dat het college van B en W op aandringen van Lijst Babijn en Nieuw Gemeentebelang bedenkingen heeft geuit tegen de aanwijzing van het vergrote Zwin bij Retranchement als Natura 2000-gebied. brief handelswijze college natura 2000

lees verder »

Oppositie trekt fel van leer tegen nieuwe coalitie Sluis

19 mei 2014

SLUIS – De Sluise oppositiepartijen trokken dinsdagavond na de installatie van de nieuwe wethouders en vier nieuwe raadsleden direct van leer. D&T en PvdA kraakten het coalitieakkoord, omdat ‘er helemaal niks in staat’. De nieuwe coalitie van CDA, Nieuw Gemeentebelang, VVD en D66 benadrukken in het akkoord vooral het belang van samenwerking. D&T en PvdA,

lees verder »

Jan Schaalje neemt afscheid

19 mei 2014

  OOSTBURG – Jan Schaalje en Conny Almekinders nemen dinsdag afscheid als wethouders van de gemeente Sluis tijdens een bijeenkomst in het clubgebouw van Golfclub Oostburg aan de Brugse Vaart bij Oostburg. Schaalje is, evenals Almekinders, geen golfer. Maar hij kijkt met plezier terug op de geslaagde operatie om de sportvelden te privatiseren. De gemeente

lees verder »

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen Sluis 2014

door Peter Monsieurs op 19 mei 2014

2014 stemmen % ztls CDA 2161 20.4 4 Nw Gem.B 1625 15.3 3 VVD 1458 13.8 3 PvdA 1140 10.8 2 Lijst Babijn 1026 9.7 2 Dorps&T 1315 12.4 3 Helder Z. 390 3.7 0 D66 639 6.0 1 SP 849 8.0 1 totaal 10603 100 19 Opkomst: 53,9 %

lees verder »

PvdA: maak krimpregio’s weer aantrekkelijk

door Robert Evers op 16 maart 2014

De PvdA wil meer aandacht voor de zogenaamde krimpregio’s. De partij komt daarom met voorstellen om werkgelegenheid in de regio te behouden, basisvoorzieningen zoals zorg en onderwijs overeind te houden, ruimte voor groei te creëren en om de grens niet als een barrière maar als een kans te zien. Dat staat in een initiatiefnota die

lees verder »

PvdA maakt werk van stages en vakmanschap

door Peter Quataert op 27 februari 2014

De PvdA wil dat alle jongeren van school gaan met een diploma. Een afgeronde opleiding geeft namelijk de beste kansen op de arbeidsmarkt. De partij wil daarom dat de kwalificatieplicht wordt verhoogd tot 21 jaar, zodat er meer middelen zijn om 18 plussers te helpen bij het halen van hun diploma.  Daarnaast wil de PvdA

lees verder »

Geef horeca de ruimte in centrum Sluis

door Robert Evers op 27 februari 2014

De gemeente mag mensen die een horecazaal willen beginnen in het centrum van Sluis weinig in de weg leggen. Alle leegstaande en vrijkomende panden in drie concentratiegebieden moeten in de toekomst 100% beschikbaar zijn voor de horeca. De PvdA-fractie legt de gemeenteraad donderdagavond 27 februari 2014 in de vergadering een motie voor met die strekking.

lees verder »

Verkiezingsprogramma 2014 – 2018 PvdA Sluis

4 februari 2014

PVDA Sluis Verkiezingsprogramma 2014

lees verder »

Top 8 kandidatenlijst PvdA gemeenteraadsverkiezing 2014

door Peter Quataert op 27 januari 2014

Van links naar rechts; Sabine Champion, Robert Evers, Joyce Kramer, Rini Bouwens, Rinus de Lijser, Jan Schaalje, Hassan Akleem en Sjaak Verhage.

lees verder »

PvdA Sluis wil halvering aantal basisscholen

door Robert Evers op 27 januari 2014

SLUIS – Het aantal basisscholen in West Zeeuws-Vlaanderen moet terug gebracht worden van 20 naar 8. Dat staat in het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van de PvdA in Suis. Met het oog op de krimp vindt de partij dat er alleen nog in de grotere kernen een basisschool moet zijn en dat één basisschool per

lees verder »