Welkom bij de PvdA Sluis

Samen werken aan een Sterk en Sociaal Sluis!


‘Blunder’ dat camping Nieuwvliet nog niet kan uitbreiden

door Jan Schaalje op 18 september 2016

Dat camping International in Nieuwvliet nog niet kan uitbreiden, is volgens de PvdA een ‘blunder van formaat.’ PvdA-er Jan Schaalje kon er in de commissievergadering woensdag niet over uit dat de gemeente Sluis het bestemmingsplan voor uitbreiding van de camping niet tijdig heeft ‘gerepareerd’, waardoor de Raad van State het ongeldig heeft verklaard. “Hoe is

lees verder »

Archeologisch museum Aardenburg

door Robert Evers op 18 september 2016

Nadat begin dit jaar de werkgroep archeologisch museum Aardenburg tot de conclusie was gekomen dat het financieel niet mogelijk was om het archeologisch museum onder te brengen in het voormalige gemeentehuis in Aardenburg en haar opdracht heeft teruggegeven, heeft het college een drietal mogelijkheden aan de gemeenteraad voorgelegd. Over deze mogelijkheden is gesproken en hebben

lees verder »

Joyce Vermue; Ik werk er keihard voor, 60 uur per week

door Peter Quataert op 7 september 2016

  DEN HAAG – Zakkenvullers. Een riante wachtgeldregeling. Het aanzien van mensen in de politiek is er de afgelopen jaren niet beter op geworden. De Tweede Kamer komt vandaag terug van reces. Den Haag maakt zich op voor een spannend parlementair jaar, want in maart zijn er verkiezingen. Het 31-jarige Zeeuwse PvdA-Kamerlid Joyce Vermue praat met

lees verder »

PvdA Sluis snapt niets van teruggeven regierol kusttramonderzoek

door Robert Evers op 7 september 2016

OOSTBURG Het is onbegrijpelijk dat de gemeente Sluis niet zelf werk maakt van het zoeken naar vormen van grensoverschrijdend openbaar vervoer, maar dat overlaat aan de provincie. Dat vindt de PvdA-fractie in de Sluise gemeenteraad. Robert Evers schrijft er een pittige brief over aan B en W. De provincie besloot eind vorig jaar onderzoek te

lees verder »

Een miljard voor de Zuiderzeelijn? Dan kan 25 miljoen voor Zeeland ook wel

door Peter Quataert op 29 augustus 2016

DEN HAAG – Het kabinet laat Zeeland in de kou staan, vindt regeringspartij PvdA. De sociaaldemocraten morren dat de regering niets doet met de aanbevelingen van de commissie Balkenende die de Zeeuwse economie moeten versterken. Achter de schermen voert de Tweede Kamerfractie forse druk uit op de eigen bewindslieden. De boodschap: er mogen niet nóg

lees verder »

PvdA niet gelukkig met 4de supermarkt Oostburg

door Joyce Kramer op 23 juli 2016

Het is nu definitief: er komt een vierde (!) supermarkt in Oostburg. De PvdA in Sluis is, als enige partij, vanaf het begin heel erg kritisch geweest over een vierde supermarkt in Oostburg. We hebben alle argumenten gebruikt: dit zal geen extra inwoners trekken en ook geen extra toeristen. Het kan dus enkel ten koste

lees verder »

PvdA steunt motie van wantrouwen tegen Albert de Bruijn niet!

door Peter Quataert op 23 juli 2016

In de afgelopen twee jaar hebben wij diverse, inhoudelijke, aanvaringen gehad met wethouder Albert de Bruijn. Dit is echter geen enkele reden om een motie van wantrouwen te steunen! De coalitiepartijen CDA, NGB en VVD zijn erg goed in vriendjespolitiek en marchanderen! In dat “beleid” was D66 een lastig obstakel en moest dus verdwijnen. Als

lees verder »

Amendement om visie Krachtig Verbonden ongeldig te verklaren en in te trekken verworpen!

door Robert Evers op 23 juli 2016

Eind 2015 is de visie “Krachtig Verbonden” door de gemeenteraad vastgesteld. Sindsdien zien we zowat maandelijks dat de coalitiepartijen besluiten nemen die strijdig zijn met deze visie. Dit doet de geloofwaardigheid en de betrouwbaarheid van het gemeentebestuur geen goed. Het ambtenarenapparaat bereidt regelmatig raadsvoorstellen voor gebaseerd op de visie, die vervolgens door de coalitiepartijen worden

lees verder »

Amendement om verkregen gelden voor voorschoolse voorzieningen voor peuters daar ook voor in te zetten is verworpen!

door Joyce Kramer op 23 juli 2016

Het kabinet geeft extra geld via het gemeentefonds aan de gemeenten om voorschoolse voorzieningen te realiseren voor kinderen waarvan de ouders geen recht op kinderopvangtoeslag hebben. Dit geld is echter niet geoormerkt. PvdA Sluis heeft een amendement ingediend om een beleidsplan te maken en tot die tijd het geld af te schermen zodat het behouden

lees verder »

Amendement duurzaamheid aangenomen!

door Robert Evers op 23 juli 2016

PvdA Sluis heeft bij de behandeling van de kadernota 2017 opnieuw een amendement ingediend om meer werk te maken van duurzaamheid, en om gemeentelijke gebouwen te voorzien van zonnepanelen. Te beginnen met het gemeentehuis, het Ledeltheater en zwembad De Eenhoorn. Hiermee geeft de gemeente Sluis ook uitvoering aan het klimaatbeleid, en de gemeente geeft ook

lees verder »