Welkom bij de PvdA Sluis

Samen werken aan een Sterk en Sociaal Sluis!


Verbazing over geld voor strand en ruiterpaden

door Peter Quataert op 5 juli 2017

SLUIS – Ze begrepen er niks van, de oppositiepartijen in de Sluise gemeenteraad. Opvallend eensgezind verzetten ze zich donderdag tegen het plan van de coalitiepartijen om nu alvast ‘toeristische prioriteiten’ te stellen voor de begroting van volgend jaar.De raad sprak over de inhoud van de kadernota. Daarin staat in grote lijnen de financiële koers voor

lees verder »

Vacature voorzitter PvdA Gewest Zeeland

door Peter Quataert op 5 juli 2017

Geachte partijgenoot   Zoals u zo juist hebt vernomen treedt Bob van Schuylenburch per 31 augustus af 2017 af als voorzitter van het gewest. Het bestuur streeft er naar om op de gewestelijke ledenvergadering van 25 november 2017 een nieuwe voorzitter te doen kiezen. Het bestuur nodigt mensen die belangstelling hebben voor de vacante positie

lees verder »

Reactie PvdA op Kadernota

door Robert Evers op 5 juli 2017

Voorzitter, Voor ons ligt de laatste kadernota, de aanzet tot de laatste begroting van deze bestuursperiode. En worden wij blij? In de inleiding vermeld u gepast trots te zijn op een sluitend perspectief en budgettaire ruimte in de komende jaren… ook bent u overtuigd dat een aanzienlijk deel van uw ambities uit het coalitieakkoord zijn

lees verder »

Uitnodiging barbeque PvdA Zeeland 1 juli 2017

door Peter Quataert op 14 juni 2017

Beste partijgenoot, Graag nodigen we je uit om op 1 juli 2017 samen het politieke jaar af te sluiten met een informeel samenzijn. Dit in navolging van de succesvolle interactieve bijeenkomst op 20 mei ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen waar iedereen zijn / haar bijdrage heeft kunnen leveren aan het rapport wat naar alle Zeeuwse

lees verder »

Doe mee en help PvdA afdeling Sluis naar mooi resultaat bij gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

door Peter Quataert op 14 juni 2017

Geachte heer, mevrouw, Op 21 maart 2018 wordt weer een nieuwe gemeenteraad gekozen. De PvdA afdeling Sluis is volop bezig met de voorbereidingen. Denk hierbij aan het schrijven van het verkiezingsprogramma, het samenstellen van de kandidatenlijst, het nadenken over een lijsttrekker en een eventueel kandidaat wethouder. Alle opties liggen open met als doel de sociaal

lees verder »

Doe met ons mee en maak het verschil!

26 april 2017

Heeft u wel eens nagedacht over de gemeenteraad? Een bestuursfunctie? De gemeente Sluis beslist over heel veel belangrijke zaken: (jeugd)zorg, arbeidsparticipatie, de kwaliteit van onze leefomgeving, enzovoort. PvdA afdeling Sluis zoekt enthousiaste vrouwen en mannen die hun idealen willen omzetten in daden en het belangrijk vinden zich te laten horen Doe met ons mee en maak

lees verder »

Zeeuwse viering Dag van de Arbeid 2017 te Sluis

door Peter Quataert op 12 april 2017

Maandag 1 mei 2017 is het de Dag van de Arbeid. Het gewest Zeeland van de Partij van de Arbeid nodigt u van harte uit om deze dag naar goed sociaaldemocratisch gebruik gezamenlijk te vieren. Dit jaar een luchtig programma waar ontmoeting en onderling gesprek centraal staan. De 1-mei-viering zal plaatsvinden op Struisvogelboerderij Monnikenwerve aan

lees verder »

Joyce Vermue met 1204 voorkeurstemmen op 3de plaats in Zeeland

door op 29 maart 2017

De zittende Kamerleden André Bosman (VVD) en Joyce Vermue (PvdA) oogstten ook meer dan 1000 stemmen uit Zeeland: respectievelijk 1537 en 1204. Albert de Vries (PvdA) bleef steken op 444. Volledig scherm © PZ

lees verder »

PvdA stemt tegen nog een ton in nog onzeker havenplan Breskens

door Peter Quataert op 29 maart 2017

De gemeente Sluis stopt opnieuw een ton in de voorbereidingen voor de realisatie van het havenplan in Breskens. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde daar donderdag mee in. Het gemeentebestuur wil de verouderde haven een metamorfose geven. Veel van de bestaande bebouwing verdwijnt, er komen honderden appartementen en een Viscentrum met onder meer een museum

lees verder »

Ledenvergadering PvdA Sluis zaterdag 8 april 2017

door Peter Quataert op 29 maart 2017

Op zaterdag 8 april a.s. wordt een ledenvergadering gehouden van de PvdA afdeling Sluis. Op de agenda staan o.a. de nieuwe bestuurssamenstelling, de Tweede Kamer verkiezing d.d. 15 maart jl. en het plan van aanpak voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. De ledenvergadering start om 14.30 en wordt gehouden in Hotel De Schelde te Cadzand-Bad Agenda ledenvergadering PvdA

lees verder »